ทางเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

ทางวิ่งแอสฟัลท์ รอบอ่างเก็บน้ำ มีความยาว 1,400  เมตร สำหรับเดิน-วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เปิดให้บริการฟรีทุกวัน เวลา 05.00-21.00 น.

Visitors: 11,618