ผังองค์กร

นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค2

นางฉลอง  แสงภักดี

หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

นายอักขรินทร ศิลปี

พนักงานบริหารงานทั่วไป 6


Visitors: 11,612