ศูนย์ฝึกซ้อมและแข่งขัน

ลานอเนกประสงค์มีพื้นที่ขนาด 1,640 ตารางเมตร  ( กว้าง 41 เมตร ยาว 40 เมตร ) ลักษณะจะเป็นพื้นโล่งกว้าง 

การฝึกซ้อมสามารถปรับเปลี่ยนชนิดกีฬาได้โดยการปูพื้นสนามสำเร็จรูป หรือพื้นยาง 
มีชั้นลอย ประกอบด้วยทางเดินโดยรอบ ห้องกรรมการ/ห้องผู้ฝึกสอน 1ห้อง
Visitors: 11,610