สถานที่จัดเลี้ยง

เป็นห้องโถงกว้างสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลายรูปแบบ  เป็นห้องประชุมสัมมนา

ห้องจัดเลี้ยง ห้องรับประทานอาหาร ด้านหน้าเป็นลานจัดงานกลางแจ้ง และลานจอดรถ  

Visitors: 11,614