สนามฟุตบอล

สนามฟุตบอล เป็นพื้นสนามหญ้าเทียม สนามมีความกว้าง 68 เมตร ยาว 105 เมตร

ไฟฟ้าส่องสว่าง 1,200 Lux  อัฒจันทร์สามารถรองรับผู้ชมได้สูงสุดประมาณ 1,200 คน 

( ที่นั่งแบบขั้นบันได้ จำนวน 10 ชั้น เฉลี่ยนั่งชมได้ชั้นละ 100-120 คน โดยที่นั่ง 4 ชั้นบน มีความยาวประมาณ 76 เมตร 

ที่นั่ง 6 ชั้นถัดไปด้านล่างมีความยาวประมาณ 90 เมตร ) 

และสนามมีลู่ยางสังเคราะห์ จำนวน 6 ลู่วิ่ง สนามฟุตบอลเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 20.00น.

Visitors: 11,616