ห้องฝึกกล้ามเนื้อ

ศูนย์ฝึกกล้ามเนื้อ เปิดให้บริการแก่นักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติ นักกีฬา Sport Hero  นักกีฬาจังหวัด  ผู้ฝึกสอน 

และประชาชนทั่วไป           

เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30น. – 20.00น. ปิดให้บริการวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Visitors: 11,621