โรงฝึกกีฬามวย จำนวน 2 หลัง

สนามฝึกซ้อมกีฬามวย หลังที่ 1 เป็นอาคารฝึกซ้อมทรงสี่เหลี่ยม มีเวทีมวย 2 เวที และอุปกรณ์ฝึกซ้อม 

มีชั้นลอยเพื่อนใช้เป็นห้องผู้ฝึกสอน และห้องสังเกตการณ์ฝึกซ้อม
 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00น. – 17.00น. หรือเวลาตามที่มีการจอง

สนามฝึกซ้อมกีฬามวยหลังที่ 2 เป็นอาคารทรง 8 เหลี่ยม เป็นอาคารที่ใช้วางเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์ฟิตเนสของนักกีฬา  

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00น. – 17.00น. หรือเวลาตามที่มีการจอง
Visitors: 11,621