โรงฝึกอเนกประสงค์ 2 หลัง

โรงฝึกอเนกประสงค์ มีพื้นที่ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 70 เมตร เป็นพื้นที่โล่ง  

 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00น. – 17.00น. หรือเวลาตามที่มีการจอง
Visitors: 11,613